Pozyskiwanie Funduszy

Przedsiębiorcom, znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej, oferujemy pomoc faktyczną i merytoryczną w postaci porad ekspertów: finansów, ekonomii i biznesu:

•  pomoc w pozyskaniu funduszy: kredyty, pożyczki, leasing,

•  analiza finansowa firmy, sporządzanie ratingów, doradztwo przy przygotowaniu firmy pod finansowanie.


Doradztwo ekonomiczno-finansowe

Nasza kancelaria świadczy szerokie usługi doradcze, takie jak:

• ocena kosztów i korzyści wyboru różnych metod finansowania działalności oraz ich najkorzystniejszego opodatkowania (leasing, kredyt, fundusze),

• opracowanie raportów finansowych, wspomagających proces zarządzania przedsiębiorstwem,

• rozpoznawanie i niwelowanie nieprawidłowości w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa od strony podatkowej, prawnej i ekonomicznej,

• analiza umów, przychodów i procesów wewnętrznych pod kątem optymalizacji podatkowej oraz zgodności z prawem i wydajności,

• zabezpieczanie kontraktów i działalności przedsiębiorstwa od strony finansowo – podatkowej,

• organizacja obiegu dokumentów i procesów wewnętrznych,

• kształtowanie modeli rozwoju przedsiębiorstw wymagających wzrostu wyników finansowych (restrukturyzacje i upadłości),

• ogólne doradztwo ekonomiczne i zarządcze,

• ekspertyzy ekonomiczne z zakresu prawa spółek, fuzji i transakcji kapitałowych.


Audyt i restrukturyzacje

W oparciu o doświadczenie prawno-ekonomiczne, stworzyliśmy profil usług przeznaczony dla podmiotów chcących wdrożyć procesy restrukturyzacyjne w swoim przedsiębiorstwie, obejmujący:

• audyt finansowy, prawny i podatkowy pod kątem restrukturyzacji,

• bieżące doradztwo i planowanie strategii restrukturyzacyjnej,

• wsparcie w negocjacjach związanych z prawem pracy, dofinansowaniem, urzędami,

• prowadzenie przekształceń i podziałów przedsiębiorstw,

• pomoc merytoryczną i ekonomiczną,

• doradztwo w działaniach naprawczych,

• sporządzanie zleconych ekspertyz.


Mediacje sądowe i biznesowe

W odpowiedzi na potrzeby klientów, włączyliśmy do naszych usług mediacje w sprawach gospodarczych.

W świecie złożonych relacji biznesowych coraz częściej stawia się na polubowne rozwiązywanie sporów. Nasza kancelaria oferuje Państwu rzeczową i merytoryczną opiekę mediatora oraz  miejsce do podjęcia mediacji.

Mediacje prowadzone przez naszą Kancelarię mogą mieć charakter nieformalny lub być częścią postępowania przedsądowego. Wraz z mediacjami oferujemy Państwu pełną opiekę na każdym etapie postępowania.  


Obrót nieruchomościami


Zajmujemy się kompleksową obsługą z zakresu pośrednictwa kupna i sprzedaży nieruchomości, zapewniając wsparcie i doradztwo na każdym etapie transakcji.


Zarządzanie kryzysowe

Nasza kancelaria oferuje szeroki katalog działań prawnych związanych z zarządzaniem sytuacjami kryzysowymi.

Na podstawie dogłębnej analizy przyczyn powstania sytuacji kryzysowej, przygotujemy dla Państwa program zawierający prognozy oraz kierunek dalszego rozwoju przedsiębiorstwa, mający na celu:

•  redukcję ujemnych skutków kryzysu, 

•  przywrócenie normalnego funkcjonowania przedsiębiorstwa, 

•  zapobieganie powstawaniu niekorzystnych sytuacji w przyszłości.